Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Szanowni Państwo,

informujemy o konkursie na najlepszą pracę dyplomową, który organizowany jest w ramach IV Warsztatów Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych PZITS wśród społeczności Oddziału.

Celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemu inżynierskiego.

Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować:

  • gazownictwo,
  • wodociągi i kanalizację,
  • ciepłownictwo,
  • ogrzewnictwo,
  • wentylację i klimatyzację,
  • oczyszczanie miast i osiedli,
  • gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo,
  • ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi,
  • urbanistykę podziemną,
  • dziedziny pokrewne.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://warsztaty.pzits.pl/konkurs-2023

 

Image

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Kielcach
25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50

tel. +48 604 785 033

email: biuro@pzitskielce.pl

NIP 5260001619

Konto bankowe:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
44 1750 0012 0000 0000 3459 3876