Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lipca 2017 roku odbyło się, zgodnie ze statutem PZITS, Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

w Kielcach.

W tajnym głosowaniu wybrano nowe władze na kadencję 2017 – 2020 . Na pierwszym posiedzeniu w dniu 13 lipca 2017 r. ukonstytuowały się one następująco:

Zarząd Oddziału

Kol. Małgorzata Janiszewska  -  prezes Oddziału
kol. Lidia Dąbek            - V-ce prezes Oddziału
kol. Krzysztof Zapała    - V-ce prezes Oddziału
kol. Olga Pedrycz          - sekretarz
kol. Alfred Zgoda          -  z-ca sekretarza
kol. Wiesława Sobańska   -  skarbnik
kol. Łukasz Bąk                 - z-ca skarbnika
kol. Zbigniew Wojciechowski – członek  Prezydium Oddziału
kol. Bartosz Lembrych          -  członek  Prezydium Oddziału

oraz przewodniczący Kół Terenowych:

kol. Jarosław Górski          - członek  Zarządu  Oddziału
kol. Jan Karwasiński         - członek  Zarządu  Oddziału
kol. Jacek Olszewski         - członek  Zarządu  Oddziału
kol. Jerzy Adamski            - członek  Zarządu  Oddziału
kol. Grzegorz Stefański     - członek  Zarządu  Oddziału

 

Komisja Rewizyjna Oddziału:

Kol. Marek Banasik     -  przewodniczący
Kol. Beata Zagnieńska -  z-ca przewodniczącego
Kol. Michał Sitarski       -  sekretarz
Kol. Bogumiła Zgoda    -  z-ca członka
Kol. Stanisław Nogaj    -   z-ca członka

Sąd Koleżeński Oddziału:

Kol. Anna Szlęk -  przewodnicząca
Kol. Jerzy Adamski
Kol. Andrzej Pieniążek
Kol. Janusz Rożniakowski
Kol. Andrzej Janicki