01

Członkowie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach  i Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddziału w Kielcach w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Promnik gm. Strawczyn 10 listopada 2017 r.

0203040506