Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Kielcach zapraszają członków Izby i Stowarzyszenia na szkolenie:

ZAGOSPODAROWANIE, ODZYSK, PRZETWARZANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH. WYKORZYSTANIE GAZU W ZAKŁADOWEJ BIOGAZOWNI

Szkolenie odbędzie się 19 stycznia 20178 r. (piątek) o godz. 12.00 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Promnik gm. Strawczyn

Zapisy na stronie www.swk.piib.org.pl w zakładce ”szkolenia”. Przy większej liczbie zgłoszeń  zapewniamy transport.