• Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

    Oddział Kielce
prev next

Zapraszamy do zgłaszania zapotrzebowania  na Terminarz Technika 2019  wraz z podaniem wybranej wersji kolorystycznej (dostępny w dwóch kolorach: czarny i czerwony) w  terminie do 30.10. 2018 r. Cena 1 egz. 14 zł.

Proponujemy do wyboru dwie możliwości złożenia zamówienia:

  1. Indywidualna (nazwisko i imię) wpłata 14 zł na konto PZITS O/Kielce z zaznaczeniem: „terminarz 2019 czarny” lub „terminarz 2019 czerwony”
  2. Indywidualna lub zbiorowa, za pośrednictwem np. przewodniczących kół, wpłata bezpośrednio na kp do księgowości Oddziału NOT Kielce ul. Sienkiewicza 48/50 codziennie w godz. 9-14 w pok. 301.

Konto PZITS O/Kielce :
Raiffeisen Polska S.A nr : 44 1750 0012 0000 0000 3459 3876

Ogólnokrajowe zamówienie będzie realizowane przez Zarząd Główny. Zamówimy opłacone terminarze. Tel. kontaktowy: 691705141