Uchwala nr l/ZG/16 Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wyboru Prezydium Zarządu Głównego.

 

Na podstawie § 24 Statutu Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników sanitarnych oraz na podstawie wniosku Prezesa PZITS uchwala się co następuje:
§ 1

Zarząd Główny dokonuje wyboru spośród jego członków. Prezydium Zarządu Głównego w następującym składzie:
kol. prof. Jan Pawełek - Wiceprezes (O/Kraków)
kol. prof. Anna Bogdan - Wiceprezes (O/Warszawa)
kol. Paweł Stańczak - Wiceprezes (OAVarszawa)
kol. Wojciech Majchrzak - Skarbnik (O/Częstochowa)
kol. Piotr Frysztak - z-ca Skarbnika (O/Tarnów)
kol. Krzysztof Stelągowski - Członek (O/Łódź)
kol. Florian Piechurski- Członek (O/Katowice)

§ 2

W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą również:
kol- Krystyna Korniak-Figa Prezes PZITS wybrany na zebraniu Delegatów w dniu 21 października 2016r. w Ustroniu-Jaszowcu Sekretarz Generalny - powołany Uchwałą nr 2/ZG/16 z dnia 21 listopada 2016r.

§ 3

Zgodnie z wnioskiem Prezesa PZITS zakres czynności i odpowiedzialności członków Prezydium przedstaw ial się będzie następująco:
1. Krystyna Korniak-Figa - Prezes
- Reprezentowanie PZITS w Radzie Krajowej FSNT-NOT
- Współpraca z PUB
- Współpraca z zarządami Oddziałów
- Nadzór nad działalnością gospodarcza PZITS
- Nadzór nad działalnością Głównych Komisji: legislacyjnej, kwalifikacyjnej, nagród i odznaczeń

2. Prof. Jan Pawełek - V-ce Prezes
- Reprezentowanie PZITS w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
- Współpraca z Izbą Gospodarczą "Wodociągi Polskie"
- Współpraca z czasopismem GWiTS. Ochrona Środowiska (wyd. O/Dolnośląski)
- Nadzór nad Głównymi Sekcjami" wodociągów i kanalizacji, techniki instalacyjnej w szpitalnictwie i balncotechniki
- Nadzór nad stroną internetową ZG i Oddziałów PZITS
- Kontakty z zagranicznymi organizacjami technicznymi (na Litwie)

3. dr hab. inż. Prof. PW Anna Bogdan - V-ce Prezes
- reprezentowanie PZITS w branży ciepłownictwa, ogrzewniciwa. wentylacji i inżynierii atmosfery
- współpraca z czasopismem COW