Program szkolenia

09:00 –  Rozpoczęcie szkolenia

Część I – SITK –Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

09:15 – 10:45   -„Innowacyjne materiały i technologie w budownictwie drogowym” 
- prof. dr hab. inż. Marek Iwański

10:45 – 11:00 – przerwa kawowa 

 

Część II – PZITS – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

11:00 – 12:45  - „Pompy ciepła – zalety i wady - alternatywne źródła ogrzewania” 
- dr hab. inż. Łukasz Orman, prof. PŚk

12:45 – 13:00 – przerwa kawowa

 

Część III – PZITB – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

„Wybrane Zagadnienia dotyczące procesów budowlanych”

13:00 – 13:30   -  „Nowelizacja warunków technicznych, nowe definicje, nowe prawa i obowiązki projektanta i inwestora” - mgr inż. Anna Zadara – kierownik Referatu Budownictwa Wydziału Architektury Urzędu Miasta Kielce

13:30 – 14:00 – „Przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania w świetle przepisów ustawy Prawo Budowlane” – mgr inż. Monika Szczepanik – Inspektor Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego

14:00 -14:45 -    „Inteligentne systemy przedpłatowe firmy AMPS - nowe podejście do płatności i oszczędności      w budownictwie socjalnym" mgr inż. Bartłomiej Muszyński kier. ds. handlowo - inwestycyjnych firmy  „AMPS"

14:45 -15:00 – przerwa kawowa   

 

Część IV – SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich

„Zjawisko fotowoltaniki – możliwości wykorzystania energii odnawialnej w budynkach jednorodzinnych”

15:00 – 16:30   - „Nowoczesne technologie ładowania akumulatorów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii OZE”  - dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. PŚk

16:30 -  Zakończenie szkolenia

 

KOMITET HONOROWY

Prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński – JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk – Dyrektor Naukowy Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PŚk
Prof. dr hab. inż. Marek Iwański – Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury PŚk
Mgr inż. Wojciech Płaza – Przewodniczący Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr inż. Aleksandra Krampikowska – Politechnika Świętokrzyska
Mgr inż. Adam Muszyński - Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Mgr inż. Józefa Sobczyńska – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
Mgr inż. Małgorzata Janiszewska – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Mgr inż. Sławomir Bęben – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Mgr inż. Kazimierz Ginał – Stowarzyszenie Elektryków Polskich

KOMITET NAUKOWY

Dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska
Dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska
Dr hab. inż. Lidia Dąbek, prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska