b_250_200_16777215_00_images_galeria_ustron_ustron1.jpgW uroczym zakątku Beskidów u stóp Czantorii i Równicy w Ustroniu-Jaszowcu (schronisko Ondraszek) w dniu 21 października 2016 odbyło się Walne Zebranie Delegatów PZITS Delegatami 0/Kielce byli : prezes Jacek Olszewski, Danuta Brymerska, Wiesława Sobańska, Alfred Zgoda i Janusz Rożniakowski.

Uroczystym akcentem podkreślającym rangę Walnego Zebrania było wprowadzenie sztandaru PZITS. Dokonano oceny pracy zrzeszenia za lata 2013-2016. Nie bez kontrowersji odbyły się wybory prezesa. Srodowisko wielkopolskie z kol. J. Lemańskim przygotowało tekst pisma skierowanego do delegatów, proponującego na nowego prezesa kol. Annę Bogdan (prof. Politechniki Warszawskiej) , która wniosła duży wkład w realizację nowej inicjatywy pod nazwą : "Warsztaty ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji". "Warsztaty" odbyły się w październiku 2016 i zyskały dobrą ocenę, jako inicjatywa, którą warto kontynuować.

Jednak w ożywionej dyskusjach poruszano temat : czy nie byłoby zbyt ryzykowne powierzenie Stowarzyszenia w następnej kadencji w której w 2019 roku będziemy obchodzić 100 lat istnienia PZITS, osobie nie znającej praktycznie realiów pracy stowarzyszeniowej. W wyniku głosowania 42 głosy były za pozostawieniem dotychczasowego prezesa kol. Krystyny Korniak-Figa. Przeciwnego zdania było 37 delegatów. Kol. D. Brymerska została powołana do Komisji Rewizyjnej PZTIS. Kol. Janusz Rożniakowski otrzymał najwyższe odznaczenie Zrzeszenia — Medal PZITS im. Prof. Zygmunta Rudolfa. Warto podkreślić, że odbywające się co 4 lata zebrania delegatów są doskonałą okazją oceny dalszych perspektyw Stowarzyszenia., a także spotkania przyjaciół.

b_250_200_16777215_00_images_galeria_ustron_ustron2.jpgb_250_200_16777215_00_images_galeria_ustron_ustron3.jpgb_250_200_16777215_00_images_galeria_ustron_ustron4.jpg