Bezpłatne webinarium - "Certyfikacja energetyczna budynków”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o nadchodzącym bezpłatnym webinarium PZITS na temat "Certyfikacja energetyczna budynków”

Wydarzenie odbędzie się 31 stycznia 2023 roku o 12:00.

Rejestracja oraz szczegółowe informacje o webinarium znajdują się tutaj >

Więcej informacji link: http://pzits.pl/2023/01/23/workshop-certyfikacja-energetyczna-budynkow-31-01-2023-r/

Prezentację plenarną wygłosi Pani Justyna Kozuń z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a w Workshopie wezmą udział pracownicy DTU (prof. Paweł Wargocki), Politechniki Warszawskiej (dr inż. Joanna Rucińska, dr inż. Jerzy Kwiatkowski) oraz Politechniki Lubelskiej (dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, dr hab. inż. Tomasz Cholewa).

 

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków istnieją w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) od co najmniej 10 lat.

W oparciu o dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)) metodologie oceny charakterystyki energetycznej budynków (i powiązane procesy certyfikacji) zostały przygotowane na szczeblu krajowym, co doprowadziło do powstania ponad 30 różnych metod (w niektórych przypadkach kilku w tym samym kraju).

Jednak obecnie ogólny kontekst jest nieco inny, niż kiedy po raz pierwszy wprowadzono świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Budynki są uznawane za jeden z kluczowych obszarów realizacji Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal), a dokładniej tzw. Fali renowacji (Renovation Wave Strategy). Ponadto finansowanie staje się coraz bardziej dostępne i w nadchodzących dziesięcioleciach osiągnie skalę potrzebną do cyfrowej transformacji budynków nie jako cel sam w sobie, ale jako środek prowadzący do osiągnięcia do 2050 roku bezpiecznych, efektywnych energetycznie i zrównoważonych  budynów w UE.

Strategie w zakresie renowacji jak i efektywności energetycznej budynków zmierzają w dobrym kierunku, jednak od strony technicznej rynek UE jest nadal rozdrobniony ze względu na różne podejścia stosowane przez państwa członkowskie. Chociaż nie ma dobrej lub złej, lepszej lub gorszej metodologii oceny charakterystyki energetycznej budynku, gdyż fizyka budowli jest taka sama na całym świecie, to obecną sytuację utrudnia konieczność uwzględnienia wielu działań związanych z zwiększaniem efektywności energetycznej (przy zachowaniu komfortu cieplnego) budynków, w których mieszkamy, pracujemy, uczymy się, leczymy, odpoczywamy itp.

Na szczęście dostępne są materiały w zakresie specjalistycznej, technicznej wiedzy, takie jak zestaw norm CEN/ISO dotyczących charakterystyki energetycznej budynków (CEN/ISO Energy Performance of Buildings (EPB) standards) oraz projekty Horyzont 2020, takie jak projekt U-CERT i jego siostrzane projekty, a ponadto obecnie aktualizowana jest dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Dlatego serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym Workshopie on-line z zakresu certyfikacji energetycznej buydnków, gdzie zostanie przybliżony aktualny stan wiedzy jak i plany na przyszłość w tym zakresie.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej dyskusji.

 

Image

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Kielcach
25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50

tel. +48 604 785 033

email: biuro@pzitskielce.pl

NIP 5260001619

Konto bankowe:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
44 1750 0012 0000 0000 3459 3876