środa, 15 grudzień 2021 12:25

Bezpłatna konferencja szkoleniowa "Innowacyjne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i materiałowe w budownictwie"

Politechnika Świętokrzyska, Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz ze stowarzyszeniami techniczno-naukowymi PZITB, PZITS, SITK oraz SEP mają zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatną konferencje szkoleniową na temat: "Innowacyjne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i materiałowe w budownictwie".

 

 

 

 

 

 

Termin szkolenia: 18.12.2021, Sobota, godz. 10:00-15:00

Miejsce szkolenia: szkolenia online na platformie:  https://meet2.tu.kielce.pl/szkolenie

 

Program Konferencji Szkoleniowej

18.12.2021 - sobota

 

10:00 - Rozpoczęcie konferencji

Część I – PZITS – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
10:00 - 11:00  - „Rola audytu energetycznego w termomodernizacji budynków” - dr inż. Sylwia Wciślik

Część II – SITK –Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
11:15 - 12:15 - „Nowe materiały, technologie i techniki: zastosowanie innowacji w projektowaniu materiałów oraz układu warstw konstrukcji nawierzchni drogowej” - dr inż. Przemysław Buczyński

Część III – SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich
12:30 - 13:30 - „Magazynowanie energii elektrycznej z OZE – technologie ładowania akumulatorów” - prof. dr hab. inż. Andrzej Kapłon

Część IV – PZITB – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
13:45 - 15:00 - „Nowoczesne technologie wzmacniania konstrukcji drewnianych” - dr inż. Agnieszka Wdowiak-Postulak, prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt

15:00 -  Zakończenie konferencji

 

KOMITET HONOROWY

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba - JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk - Dyrektor Naukowy Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PŚk
Dr hab. inż. Lidia Dąbek, prof. PŚk - Dyrektor Naukowy Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
Dr inż. Stefan Szałkowski - Przewodniczący Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Mgr inż. Adam Muszyński - Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa- przewodniczący Komitetu
Dr inż. Aleksandra Krampikowska - Politechnika Świętokrzyska
Mgr inż. Zuzanna Stefańska - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
Mgr inż. Jacek Olszewski - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Mgr inż. Sławomir Bęben - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Mgr inż. Kazimierz Ginał - Stowarzyszenie Elektryków Polskich

 

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt - Dziekan WBiA
Dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk - Dziekan WEAiL
Prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski - Dziekan WIŚGiE

 


Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”(RID) finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 025/RID/2018/19z dnia 28.12.2018 r. w kwocie 12 mln PLN (zad 2.8)

 

 

Czytany 554 razy