środa, 29 maj 2019 11:45

Uroczystość jubileuszowa - 6 czerwca 2019 r.

 

W czwartek 6 czerwca  2019 r. odbyła się w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach uroczysta sesja Oddziału z okazji 100-lecia PZITS. Sesji przewodniczyła prezes Oddziału kol. Małgorzata Janiszewska wygłaszając słowo wstępne.

 

 

W uroczystości wdział wzięli zaproszeni Goście:

 

 • Pan  Andrzej Pieniążek - Sekretarz Generalny Zarządu Gł. PZITS,
 • Pani  Anna Paluch - doradca Wojewody Świętokrzyskiego,
 • Pani  Ewa Ozimina - Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki PŚk
 • Pan Tomasz Marcinowski - z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady ŚOIIB,
 • Pani Danuta Brymerska - Dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych. Wodociągów Kieleckich,
 • Pan Jan Karwasiński - Prezes MPEC w Kielcach,
 • Pan Henryk Ławniczek - Prezes PGO w Promniku,
 • Pan Witold Bruzda - Świętokrzyski Inspektor Ochrony Środowiska,
 • Pan Alfred Zgoda - Prezes Oddziału Kieleckiego FSNT NOT,
 • Pan Wojciech Rybak - Prezes SITK RP, 
 • Pan Sławomir Bęben - Prezes PZITB.  

 

Podczas uroczystości zostały wręczone przez Kol. A. Pieniążka Honorowe Odznaki Stowarzyszeniowe, a kol. M. Janiszewska wręczyła współpracującym jednostkom medale okolicznościowe.

Złote z diamentem Honorowe Odznaki PZITS otrzymali:

 • Kol. Wiesława Sobańska
 • Kol. Janusz Rożniakowski
 • Kol. Andrzej Pieniążek
 • Kol. Alfred Zgoda
 • Kol. Marek Banasik

Złote Honorowe Odznaki PZITS otrzymali:

 • Kol. Beata Zagnieńska
 • Kol. Krzysztof Zapała
 • Kol. Grzegorz Popa
 • Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

Srebrne Honorowe Odznaki PZITS otrzymali:

 • Kol. Jan Karwasiński
 • Kol. Zbigniew Wojciechowski

 Godność Zasłużonego Seniora PZITS otrzymali:

 • Kol. Adam Cieślak
 • Kol. Adolf Przygodzki
 • Kol. Anna Szlęk
 • Kol. Tadeusz Wójcik
 • Kol. Aleksander Zgadzaj

Pamiątkowy medal okolicznościowy "100 lat PZITS" otrzymali:

 • Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o w Promniku
 • FSNT NOT O Kielce
 • oraz kol. Danuta Grenda Członek Honorowy PZITS

 

Główną prezentację branżową pt. „Nauka i technika w służbie kieleckich wodociągów”  wygłosiła kol. D. Brymerska – Dyrektor Wodociągów Kieleckich.

Uroczystość zakończyła się toastem i miłym spotkaniem koleżeńskim.

 

Czytany 602 razy