czwartek, 21 listopad 2019 09:48

Zaproszenie na szkolenie. Wstęp wolny

Program szkolenia

09:00 –  Rozpoczęcie szkolenia

Część I – SITK –Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

9:15 – 10:45   - „Innowacyjne materiały i technologie w budownictwie drogowym” 
- prof. dr hab. inż. Marek Iwański

10:45 – 11:00 – przerwa kawowa

Część II – PZITS – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

11:00 – 12:45  - „Pompy ciepła – zalety i wady - alternatywne źródła ogrzewania” 
- dr hab. inż. Łukasz Orman, prof. PŚk

12:45 – 13:00 – przerwa kawowa 

Część III – PZITB – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa „Wybrane Zagadnienia dotyczące procesów budowlanych”

13:00 – 13:30   -  „Nowelizacja warunków technicznych, nowe definicje, nowe prawa i obowiązki projektanta i inwestora”
- mgr inż. Anna Zadara – kierownik Referatu Budownictwa Wydziału Architektury Urzędu Miasta Kielce

13:30 – 14:00 – „Przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania w świetle przepisów ustawy Prawo Budowlane”
– mgr inż. Monika Szczepanik – Inspektor Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego

14:00 -14:45 -    „Inteligentne systemy przedpłatowe firmy AMPS - nowe podejście do płatności i oszczędności w budownictwie socjalnym"
- mgr inż. Bartłomiej Muszyński kier. ds. handlowo - inwestycyjnych firmy „AMPS"

14:45 -15:00 – przerwa kawowa

Część IV – SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich „Zjawisko fotowoltaniki – możliwości wykorzystania energii odnawialnej w budynkach jednorodzinnych”

15:00 – 16:30   - „Nowoczesne technologie ładowania akumulatorów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii OZE”
- dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. PŚk

16:30 -  Zakończenie szkolenia

 

KOMITET HONOROWY

 • Prof. dr hab. inż. Marek Iwański – Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury PŚk
 • Mgr inż. Wojciech Płaza – Przewodniczący Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów BudownictwaKOMITET ORGANIZACYJNY
 • Dr inż. Aleksandra Krampikowska – Politechnika Świętokrzyska
 • Mgr inż. Adam Muszyński - Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Mgr inż. Józefa Sobczyńska – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
 • Mgr inż. Małgorzata Janiszewska – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
 • Mgr inż. Sławomir Bęben – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
 • Mgr inż. Kazimierz Ginał – Stowarzyszenie Elektryków PolskichKOMITET NAUKOWY
 • Dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska
 • Dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska
 • Dr hab. inż. Lidia Dąbek, prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska 
Czytany 269 razy