Najnowsze wiadomości i wydarzenia ze strony ZG PZITS

Zapraszamy do zapoznania się z wiadomościami, które ukazały się na stronie internetowej ZG Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz z nadchodzącymi wydarzeniami.

Wydarzenia:

Webinarium: Neutralność węglowa budynków nowych i istniejących okiem inżynierów – problem czy szansa, 19.04.2024 r.

Webinarium: Wody opadowe odprowadzane do ziemi, 23.04.2024 r.

IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego “Dekarbonizacja w gazownictwie”


Baza wiedzy:

Dodatek krajowy normy PN-EN 16798-1:2019-06/Ap2 Charakterystyka energetyczna budynków Wentylacja budynków, Część 1

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 305/2011

TMS Medical – metody minimalizacji ilości zakażeń pooperacyjnych

Gaz, Woda i Technika Sanitarna 04/2024

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 04/2024

Przegląd Techniczny 4/2024

 

 

Image

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Kielcach
25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50

tel. +48 604 785 033

email: biuro@pzitskielce.pl

NIP 5260001619

Konto bankowe:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
44 1750 0012 0000 0000 3459 3876