Szkolenie "Innowacyjne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i materiałowe w budownictwie"

Politechnika Świętokrzyska, Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz ze stowarzyszeniami techniczno-naukowymi PZITB, ZMRP, PZITS, SITK oraz SEP mają zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatną konferencje szkoleniową na temat: "Innowacyjne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i materiałowe w budownictwie".

 

 

 

 

Termin szkolenia: 17.12.2021, Sobota, godz. 10:00-15:00

Miejsce szkolenia: szkolenia online na platformie:  https://meet2.tu.kielce.pl, Pokój: szkolenie  

 

Program Konferencji Szkoleniowej

18.12.2021 - sobota

 

10:00 - Rozpoczęcie konferencji


Część I
PZITB – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
ZMRP - Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej


10:00 - 11:00 - „Nowoczesne systemy nadzorowania stanu technicznego obiektów mostowych i budynków” - dr inż. Aleksandra Krampikowska, prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt


Część II
PZITS – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych


11:15 - 12:15  - „Konieczność magazynowania energii termalnej jako nowoczesne rozwiązanie w odnawialnych źródłach energii” - dr inż. Katarzyna Stokowiec


Część IV
SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich


12:30 - 13:30 - „Magazynowanie energii elektrycznej - podstawy, teoria, praktyka” - dr inż. Jacek Nowicki


Część III
SITK –Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji


13:45 - 15:00 - „Nowoczesne technologie w diagnostyce nawierzchni drogowych” - dr inż. Karol Nowakowski


15:00 -  Zakończenie konferencji

 

KOMITET HONOROWY

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba – JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk – Dyrektor Naukowy Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport
Dr hab. inż. Lidia Dąbek, prof. PŚk – Dyrektor Naukowy Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
Mgr inż. Ewa Skiba – Przewodnicząca Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Mgr inż. Adam Muszyński - Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa- przewodniczący Komitetu
Dr inż. Aleksandra Krampikowska- Politechnika Świętokrzyska
Dr inż. Andrzej Kroner – Politechnika Świętokrzyska
Inż. Józefa Sobczyńska- Stefańska – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
Mgr inż. Jacek Olszewski – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Mgr inż. Sławomir Bęben – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Mgr inż. Stanisław Rozin – Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
Mgr inż. Kazimierz Ginał – Stowarzyszenie Elektryków Polskich

 

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt - Dziekan WBiA
Dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk - Dziekan WEAiL
Prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski - Dziekan WIŚGiE

 


Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”(RID) finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018 r. w kwocie 12 mln PLN (zad 2.8)

 

 

Image

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Kielcach
25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50

tel. +48 604 785 033

email: biuro@pzitskielce.pl

NIP 5260001619

Konto bankowe:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
44 1750 0012 0000 0000 3459 3876