XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W dniu 27 kwietnia br. odbył się XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady odbyły się w sali konferencyjnej Grand Hotelu w Kielcach.

Na zaproszenie Przewodniczącej ŚOIIB w Kielcach Ewy Skiby, w obradach brał udział Prezes naszego Zarządu Oddziału Jacek Olszewski.

W obradach uczestniczyli członkowie naszego Oddziału PZITS będący również członkami ŚOIIB, min. kol. Wiesława Sobańska, kol. Andrzej Pieniążek, kol. Wiesława Czech-Morawska.

Delegaci na Zjazd udzielili absolutorium obecnemu Zarządowi.

Gratulujemy.


Zobacz w galerii

 

 

Image

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Kielcach
25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50

tel. +48 604 785 033

email: biuro@pzitskielce.pl

NIP 5260001619

Konto bankowe:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
44 1750 0012 0000 0000 3459 3876