Członkami wpierającymi PZITS mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej zainteresowane problematyką w specjalnościach technicznych reprezentowanych przez PZITS lub/i rozwojem działalności Stowarzyszenia.

PZITS umożliwia Członkom wspierającym wsparcie i współpracę  m.in. w następującym zakresie:

  • porady i opinie w sprawach związanych z rozwiązywaniem problemów technicznych związanych z kierunkami działalności PZITS,
  • udział w organizowanych przez PZITS konferencjach naukowo-technicznych, wystawach, wycieczkach technicznych,
  • organizację kursów, seminariów lub innych form szkolenia dla pracowników,
  • umieszczanie informacji o działalności w czasopismach branżowych i na stronie internetowej PZITS,
  • pomoc w organizacji imprez reklamowych, promocji wyrobów lub usług,
  • udział przedstawiciela Członka wspierającego w zebraniach i innych formach działalności PZITS na prawach członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
  • delegowanie przedstawiciela Członka wspierającego na Zebranie Delegatów PZITS,
  • otrzymywanie odznaczeń honorowych PZITS.

Informacji o trybie wstąpienia do PZITS z wnioskiem o przyjęcie na listę Członków wspierających udziela:

Małgorzata Janiszewska: tel. 691 705 141, e-mail: m.janiszewska.pzits@wp.pl

Adres: PZITS Oddział w Kielcach, 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50

 

Deklarację Członka Wspierającego dostępna jest do pobrania poniżej:

 Czytaj więcej... Deklaracja Członka Wspierającego