Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału kadencja 2017-2021

Kol. Małgorzata Janiszewska - prezes Oddziału
Kol. Lidia Dąbek - V-ce prezes Oddziału
Kol. Krzysztof Zapała - V-ce prezes Oddziału
Kol. Olga Tyzo - sekretarz
Kol. Alfred Zgoda - z-ca sekretarza
Kol. Wiesława Sobańska - skarbnik
Kol. Łukasz Bąk - z-ca skarbnika
Kol. Zbigniew Wojciechowski – członek Prezydium Oddziału

oraz przewodniczący Kół Zakładowych:

Kol. Jarosław Górski - członek Zarządu Oddziału, przewodniczący Koła przy Politechnice Świętokrzyskiej,
Kol. Jan Karwasiński - członek Zarządu Oddziału, przewodniczący Koła przy Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Kielcach,
Kol. Jacek Olszewski - członek Zarządu Oddziału, przewodniczący Koła przy Wojewódzkim inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach,
Kol. Andrzej Janicki - członek Zarządu Oddziału, przewodniczący Koła przy BPBK od dnia 26.11.2018r.,    
Kol. Grzegorz Stefański - członek Zarządu Oddziału, przewodniczący Koła przy Wodociągach Kieleckich.

Komisja Rewizyjna Oddziału:

Kol. Marek Banasik - przewodniczący
Kol. Beata Zagnieńska - z-ca przewodniczącego
Kol. Bogumiła Zgoda - z-ca członka

Sąd Koleżeński Oddziału:

Kol. Anna Szlęk - przewodnicząca
Kol. Andrzej Pieniążek - z-ca przewodniczącej
Kol. Andrzej Janicki – sekretarz
Kol. Janusz Rożniakowski – członek