Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału - kadencja 2021-2025

Image

Jacek Olszewski

Prezes Zarządu Oddziału
Image

Lidia Dąbek

v-ce Prezes Z/O
Image

Lech Szpaderski

v-ce Prezes Z/O
Image

Sylwia Wciślik

Sekretarz
Image

Alfred Zgoda

z-ca Sekretarza
Image

Łukasz Bąk

Skarbnik
Image

Wiesława Sobańska

z-ca Skarbnika
Image
Małgorzata Janiszewska - Prezes poprzedniej kadencji

Przewodniczący Kół Zakładowych

Jarosław Górski - Przewodniczący Koła przy Politechnice Świętokrzyskiej,
Jacek Olszewski - Przewodniczący Koła WIOŚ-PIOŚ,
Katarzyna Biały - Przewodnicząca Koła Miejskiego,
Danuta Brymerska - Przewodnicząca Koła przy Wodociągach Kieleckich.

Komisja Rewizyjna Oddziału

Marek Banasik - Przewodniczący
Bartosz Szeląg - z-ca Przewodniczącego
Zbigniew Wojciechowski - Sekretarz
Tadeusz Wójcik - Członek

Sąd Koleżeński Oddziału

Wiesława Czech-Morawska - Przewodnicząca
Aleksandra Sałata - z-ca Przewodniczącej
Joanna Muszyńska - Sekretarz
Anna Szlęk - Członek
Image

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Kielcach
25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50

tel. +48 604 785 033

email: biuro@pzitskielce.pl

NIP 5260001619

Konto bankowe:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
44 1750 0012 0000 0000 3459 3876