Najciekawsze wydarzenia ze strony internetowej ZG PZITS - 10.2022

Zapraszamy do zapoznania się z wiadomościami, które ukazały się w październiku na stronie internetowej ZG Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Dodatkowo zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym webinarium organizowanym przez Główną Sekcję Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery pt. "Wentylacja pożarowa w budynkach wielokondygnacyjnych oraz tunelach drogowych", które odbędzie się 25 listopada br.

 

Wydarzenia:

Szkolenie: Wpływ rozwiązań systemów wyposażenia technicznego budynków na wskaźnik EP

Szkolenie: Kurs kosztorysowania – NORMA – szkolenie w zakresie podstawowym. Norma Expert

Szkolenie: Kurs kosztorysowania – NORMA – szkolenie w zakresie podstawowym. Norma PRO. cz.1.

Szkolenie: Uderzenie hydrauliczne, kawitacja – sposoby zabezpieczenia

Szkolenie: Dobór nawiewników

Szkolenie: Pompowanie ppoż.

Szkolenie: Wspomaganie projektowania – profil koordynator jako program wspomagający projektowanie sieci. Warsztaty – poziom podstawowy.

Szkolenie: Prawo budowlane 2022 – omówienie aktualnych zmian

 

Główna Komisja Legislacyjna:

Raport GKL – październik 2022 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej

 

Baza wiedzy:

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 10/2022

Gaz, Woda i Technika Sanitarna 10/2022

 

 

Image

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Kielcach
25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50

tel. +48 604 785 033

email: biuro@pzitskielce.pl

NIP 5260001619

Konto bankowe:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
44 1750 0012 0000 0000 3459 3876